O nas

Podjetje Pršut Voštane d.o.o. se ukvarja s proizvodnjo, prodajo in distribucijo suhomesnih izdelkov od leta 1997. Lastnik je družina Babić. Začeli smo delati s kapaciteto s 50. tonami pršuta letno. V zadnjih letih smo dosegli proizvodnjo 1400 ton te delikatese letno, s strokovno pomočjo zaposlenih v vseh proizvodnih segmentih, ter na ta način realiziramo idejo o avtohtonem izdelku. Proizvodnja pršuta v Dalmaciji se je začela že v obdobju Starega Rima, od koder se je veščina predelave in ohranitve svinjskega mesa s soljenjem in sušenjem razširila po evropskem kontinentu. Od takrat do danes se je veščina proizvodnje pršuta prenašala iz generacije v generaciju, ter se je sčasoma razvil postopek, ki je specifičen za področje Dalmacije. To recepturo proizvodnje dalmatinskega pršuta ohranjamo pri proizvodnji naših izdelkov, ko združujemo tradicionalne i avtohtone vrednosti z moderno tehnologijo.

Pršut Voštane ustreza tudi International Food Standard (IFS) certifikatu, mednarodno sprejeti normi za avditiranje trgovskih prehrambnih blagovnih znamk, sproženem s strani nemških in francoskih trgovskih verig. Ta norma je danes standard za ocenitev sistema dobaviteljev hrane.


certifikati

Poleg vrhunske kakovosti naših izdelkov, kupcem jamčimo zdravstveno brezhibnost izdelkov, ki jih izdelujemo v skladu z zahtevami iz HACCP norm.

Usmerjenost na potrebe kupcev in zadovoljstvo kupcev s kupljenim izdelkom sta najpomembnejši vrednoti, po katerih merimo in določamo svojo celotno uspešnost. Naši izdelki so spoj tradicionalnih vrednosti in vdanega dela vsakega zaposlenega.

Zadovoljstvo zaposlenih je temelj, na katerem podjetje gradi svoj obstoj in zagotavlja dosledno upoštevanje omenjene politike in uresničitev ciljev načrtovane kakovosti.

Združevanje tradicije in sodobnosti sta temelj za dober izdelek, ki ga je prepoznal trg, zato podjetje ima nenehno rast proizvodnje in prodaje. Cilj je ohranitev tradicije, ali prezentiranje le-te na moderen način, ter omogočanje njene dostopnosti širšem krogu uporabnikov.